Sku : EXOGB-0008

EXOGB_0008

Koellmann Gear Box
Koellmann Gear Box Serial# 71217792 Type PEZS 530 Rating 315 Ratio 13.95:1 Input 1750 rpm Output 125 rpm
Type
Gearboxes
Stock Order
SA
Description
Koellmann Gear Box
Manufacture
Koellmann